AKAI DR16 PDF

Connectivity noon smpte and vga. UTILIZATION gnrale trs simple configuration for use in assembling well better have a screen and keyboard (QWERTY). Light smoke-free home studio use only. EQ16 EQ Board, IBV SVGA adapter for external monitor, ADAT expansion (8 in / 16 out), two IB-D8TIF TDIF cards. your DR16 meets the power requirements in your area. If in doubt, consult a qualified electrician or Akai Professional dealer.: VAC be @ 60Hz for USA and.

Author: Mikalkree Migal
Country: Equatorial Guinea
Language: English (Spanish)
Genre: Medical
Published (Last): 25 December 2005
Pages: 49
PDF File Size: 11.43 Mb
ePub File Size: 14.32 Mb
ISBN: 981-5-19755-150-9
Downloads: 86876
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Zubei

U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

AKAI DR16 Series Drivers Download – Update AKAI Software

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben. Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel of niet mee geholpen bent!

Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord. Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd.

Handleiding Akai DR16 Pro (pagina 20 van ) (English)

Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte aoai. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden aai zien. English als bijlage per email. U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol.

  DESCARGAR SEMIOLOGIA DE CEDIEL PDF

Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding. Email deze handleiding Delen: Front and Rear Panels.

These keys are used to store and recall direct locate points, enter time values, and set param. Y ou can perform a variety of operations on the hard disk with the 1 DISK sub-menu func.

Set the sampling frequency and other related functions with the 2 DIGI sub-menu functions.

dr166 Adjust the display brightness, drop the sub-frame notation, and assign MIDI controller num. This key is used to enter and recall the stack locate points It is also used as a. This key is used to switch on the preroll function.

Preroll allows you to locate to a point a few. This key is used to locate to the last two points at which the stop key was pressed. Press again to locate to. This key is also used for entering time and parameter values, and entering negative values. Stel uw vraag in het forum.

  IVAN FRANJO JUKI PDF

Haatdragende of gewelddadige inhoud Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben. Spelregels forum Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels: De handleiding is 1,68 mb groot.

sr16

Solvusoft: Microsoft Gold Certified Company

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft dr6 die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken. Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken. Vul dan hier uw emailadres in.