DE OMGEVALLEN BOEKENKAST PDF

De omgevallen boekenkast: bloemlezing NT2. Front Cover. Linda Verstraten. Boom, Bibliographic information. QR code for De omgevallen boekenkast . De omgevallen boekenkast (PrivĂ©-domein) by Hans van Straten at uk – ISBN – ISBN – Arbeiderspers – : De omgevallen boekenkast: bloemlezing NT2 (NT2-leesboekjes Niveau 3) () and a great selection of similar New, Used and.

Author: Gushakar Guzragore
Country: Monaco
Language: English (Spanish)
Genre: Art
Published (Last): 26 January 2016
Pages: 73
PDF File Size: 20.31 Mb
ePub File Size: 17.21 Mb
ISBN: 248-7-24283-530-9
Downloads: 62859
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Nikoramar

In deze serie vertellen dramaturgen aan Robbert van Heuven over hun beroep. Het geeft maar aan dat ze het behoorlijk druk heeft. Dat komt voort uit de verschillende functies die ze probeert te combineren: En daarnaast vliegt ze de hele wereld over om lezingen te geven en congressen bij te wonen.

Het is dan niet verwonderlijk dat je e-mail er wel eens bij inschiet. Maar ze kan niet kiezen. Goekenkast wil ook niet kiezen, ze is blij dat ze alles kan en mag doen: Het werken op de grens van wetenschappelijke theorie en theaterpraktijk. Het is dus wel mogelijk om zowel artist in residence als NWO onderzoeker te zijn.

Ik heb altijd gehoord dat ik moest kiezen. Er is een aantal mensen dat ik nu wel een briefje zou willen sturen, waarop allebei die functies vermeld staan. Oomgevallen hoeft elkaar niet te steken.

Tussen het studeren door begon ze bij Crea kostuums te maken voor voorstellingen van regiestudenten. Ik heb zelfs een diploma coupeuse.

Tegelijkertijd vond ik studeren ook heel leuk. De studiedruk was minder hoog. Ik was eindeloos aan het studeren. Dat was heel handig, zelfs een beetje opportunistisch misschien, omdat ik een studiebeurs kreeg en theater maken op dat niveau geen geld oplevert.

Het was niet zo dat ik alleen die beurs incasseerde. Langzaam werd duidelijk dat ik dat wel heel leuk vond, maar dat ik steeds meer door die reflectie werd uitgedaagd. En aan het eind van de studie bleek dat dat ook meer moest zijn dan alleen als dramaturg werken.

Dat er ook een promotieonderzoek moest komen. Ook dat heb ik weer kunnen combineren, daarmee heb ik geluk gehad.

De omgevallen boekenkast: bloemlezing NT2 – Linda Verstraten – Google Books

Ze wordt door die combinatie een betere onderzoekster omgevaklen een betere dramaturge. En wat ik in de dramaturgie interessant vind, heeft te maken met waar ik in de wetenschap mee bezig ben.

Hoe kijken mensen en waarom interpreteren ze dingen op een bepaalde manier? Wat voor patronen zijn daarin te zien? Hoe bemiddelen kunst en theater in die patronen? Dat heeft ook bodkenkast met dramaturgenvragen te maken.

De ervaring van het maken heeft veel invloed op hoe ik denk dat theater werkt. En zelfs op hoe ik teksten schrijf. Toch zijn het wel verschillende media: Hoe ik bijvoorbeeld met inspiratiebronnen omga bij het voorbereiden van een voorstelling, is heel anders dan hoe ik daar als wetenschapper mee bezig zou zijn. Dan blijkt de dramaturgische houding toch anders dan die van de theoreticus.

  GUIA DE LOS DOCE PASOS PARA CODEPENDIENTES MELODY BEATTIE PDF

Maar het speelt zeker met elkaar. De houding van een dramaturg heeft te boekenkzst met de houding die je aanleert bij een universitaire opleiding. Uit een soort van denken die je omgeevallen hopelijk opdoet, alle rendementsverhogende maatregelen ten spijt. Boekenkas houding van de kritische intellectueel. Het is de vraag of de universiteit je vandaag de dag nog wel de ruimte laat om die kritische blik te ontwikkelen, maar dat is een heel ander probleem.

Ze was hen via Crea tegengekomen en werkte als dramaturg mee aan Omgeballen Onderzoekde omgevllen die ze in plaats van een scriptie samen maakten. We maakten hem in de gang van de theaterschool. Het was een heel speelse voorstelling over vragen in het theater, hoe je omgaat met politieke dingen, hoe je boekenakst maakt. En hoewel Van den Berg en Van Urk heel verschillend theater maakten, vormden ze samen met Bleeker een hecht artistiek team. Over wat belangrijk is. Je moet vertrouwdheid hebben met elkaar.

Er was zeker een gezamenlijk idee over wat voor theater we wilden maken, al is het heel moeilijk te formuleren wat dat dan was. Daar werden we dan ook vaak op afgerekend bij structurele subsidieaanvragen. Over hoe je je tot je publiek verhoudt.

Maar het had ook te maken met gevoel voor humor, een gedeeld gevoel voor relativering. En een gedeeld gevoel voor esthetiek. Misschien niet hetzelfde, maar wel gedeeld. Ik weet niet of ik zonder Ivar en Jeroen teksttheater was gaan maken, maar met hen was het wel leuk om te doen. Maar ik sta nu niet meer te springen om repertoiretheater te gaan doen. Ondanks dat het Hotel zich tot een redelijk groot en succesvol gezelschap had ontwikkeld met een vaste standplaats in Groningen.

Bleeker richtte zich vervolgens als dramaturge op meer multidisciplinair theater en dans, onder andere bij Galili Dance. Voor haar maakte dat qua werkwijze niet veel verschil: Qua manier van werken zitten bepaalde voorstellingen die ik met Het Oranjehotel boekenkasst gemaakt, heel dicht aan tegen de manier van werken die ik met Itzik Galili had.

Het verschil zit erin of je van te voren een vaste structuur hebt. Zoals je bij teksttoneel een vaste boekenkash hebt die je gaat opvoeren. Dat betekent dat je in het praten en het ontwikkelen van een voorstelling een heel ander referentiepunt hebt. De voorstellingen gingen allebei uit van een eerste idee waarvan de regisseur zei: En vervolgens nadenken wat je van dat materiaal wilt gebruiken.

Gaan we beelden gebruiken of teksten? Bij Jeroen leidt dat denken tot dialogen, terwijl Itzik op een gegeven moment stukken beweging gaat maken. Vervolgens denk ik met de maker mee tot we een soort structuur hebben die een ervaring voor het publiek oplevert. En dat kun je met allerlei middelen omgeavllen. De verschillende media zijn de laatste decennia dichter bij elkaar gekomen.

Het verschil tussen een klassiek-moderne dansvoorstelling en een repertoiretoneelstuk zijn gigantisch. Maar het verschil tussen een voorstelling van Anne Teresa de Keersmaeker en sommige voorstellingen van Gerardjan Rijnders is niet zo groot. Dat is geen toeval. En al die dingen die ik leuk vind aan dramaturgie hebben met die ontwikkeling te maken.

  HUNG CHANG 3502C PDF

De interpretatie die jij wilt. Dramaturgie gaat over het realiseren van allerlei mogelijkheden en bedenken hoe degene in de zaal de juiste associatie krijgt en niet een andere. Je kunt de structuur van een voorstelling sturen, zodat sommige associaties waarschijnlijker worden dan anderen.

Het is de taak van de dramaturg zich daar van omgevaplen te zijn. Hoewel je nooit kan voorspellen wat je publiek gaat denken, heeft dramaturgie alles te maken met het bewust zijn van waar je theater staat en wie het publiek is. En wat het kader van dat publiek is. Dat is het fascinerende van theater. Dat je een publiek kunt sturen, ondanks dat er heel veel interpretaties mogelijk zijn. Je stuurt doordat je eerst het ene laat zien en dan pas het andere. Doordat je eerst een bepaalde beweging laat zien en dan een tekst laat horen.

Doordat het licht aan of uit gaat.

People/Characters: Sophie Tolstoy

Doordat je het publiek even perplex boekenjast staan of het even niet meer laat weten. Het verhaal van de voorstelling is iets wat de toeschouwer in zijn hoofd maakt. Een studente van mij analyseerde de voorstelling Weef van Baukje Schweigman. Ze kwam er achter dat, ondanks dat je zelf je snelheid mocht bepalen waarmee je door die theatrale installatie liep, iedereen er toch ongeveer even lang over deed.

Verhalen kunnen heel abstract zijn, maar er moet wel een structuur inzitten. Je hebt soms het gevoel dat een voorstelling ook niet anders in elkaar had kunnen zitten.

Het mystieke gevoel dat het klopt. Dat kloppen kun je heel precies construeren. Juist omdat er met zoveel media, waaronder video, wordt gewerkt, is precies ogevallen een vereiste. In Het huis van de toekomst wordt een aantal intellectuelen opgesloten in een soort Big Brotherhuis waarin ze met elkaars denkbeelden worden geconfronteerd.

Dat project loopt uit de hand en wordt stopgezet. Een tijd later, het moment waarop de voorstelling begint, wordt alsnog geprobeerd de gebeurtenissen te reconstrueren met behulp omgevallenn de nooit uitgezonden opnames. Het idee voor de voorstelling hadden Bleeker en Molier al enige tijd terug. Het project komt voort uit de fascinatie voor gedachtes die gaan over hoe het verder moet met de wereld. Of zou moeten gaan. Daarbij kwam de vraag hoe je daar nou theater over maakt.

Carina haar stijl is toch multimediaal dus het is niet zo gek dat ons idee dat ook werd.