LOGISTIKA SKRIPTA PDF

Get this from a library! Poslovna logistika: skripta: vaje. [Darko Pirtovšek; Sonja Šaše; Samo Kramer; Anton Vorina]. 1 1. POTREBE a) Primarna potreba odnosi se na: gotove proizvode, rezervne dijelove, trgovačku robu i slično, dakle na materijalna dobra koja. Poslovna logistika: skripta: vaje. Front Cover. Darko Pirtovšek, Sonja Šaše, Samo Kramer, Anton Vorina. Šolski center, – 86 pages.

Author: Dogore Voodooshura
Country: Bolivia
Language: English (Spanish)
Genre: Business
Published (Last): 11 February 2005
Pages: 95
PDF File Size: 2.79 Mb
ePub File Size: 20.77 Mb
ISBN: 195-2-60251-368-4
Downloads: 87362
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Kagasar

Published on Jan View Download 0. Pomone i pogonske materijale kao i na potroni alata. Bruto potrebaUkupna potreba koja nastaje u nekom razdoblju, ne uzimajui u obzir visinu postojee razine zalihab.

Neto potrebaDobije se tako da se od bruto potreba odbiju raspoloive skladine zalihe. EDIFACT Olakava i ubrzava komuniciranje, osobito u meunarodnoj razmjeni, izmeu proizvoaa, izvoznika, konsignatera, peditera, veletrgovca, banaka, vladinih organizacija i drugihSustav koji prua jednoobrazne skripat poruke, ubrzava tokove informacija u poslovnoj transakciji i omoguuje uporabu mrenih servisaUsvojene su standardne poruke raun, narudbenicarazvila ga logistikz Meunarodna organizacija za standarde Funkcije dranja zaliha 1.

Browsing Elektronická skripta by Subject “logistika”

Trokovi koji izazivaju zalihe Trokovi smjetaja zaliha zgrade Trokovi ouvanja zaliha ventilacija, grijanje i sl. Manipulativni trokovi rukovanje, smjetaj Trokovi osiguranja od rizika kvarenje, unitenje i sl.

Trokovi sredstava u zalihama trokovi angairanog kapitala 6. Minimalne, maksimalne zalihe i optimalne zaliheMinimalne zalihe – Najmanja raspoloiva koliina zaliha koja osigurava nesmetano poslovanjeZavisi od dnevnih potreba i intervala jedne nabavke.

Maksimalne zalihe – Gornja granica zaliha koja se ne smije prekoraiti. To je koliina koja je jo uvijek ekonomski opravdana. Optimalne zalihe – Povoljna koliina koja stvara zadovoljavajuu sigurnost snabdijevanja uz povoljan odnos trokova zaliha.

Sa stajalita trokova polazimo od pitanja: Koja je optimalna koliina nabaveb. Koliko puta valja nabavljati odreene koliine predmeta rada Trokovi skladitenja rastu s poveanjem jedne narudbe.

Trokovi naruivanja opadaju s poveanjem veliine jedne narudbe jer se smanjuje broj pojedinanih narudbi. Ukupni trokovi najprije opadaju s poveanjem veliine jedne narudbea zatim se poveavaju.

Optimalna veliina je ona kod koje su ukupni trokovi najnii. Podijela zalihaZalihe dijelimo prema: Zalihe sirovina i materijalab.

Zalihe dijelova i poluproizvodac. Zalihe gotovih proizvodab Stvarnoj i planiranoj koliinia. Planirane minimalne, maksimalne, optimalne, prosjene, sigurnosne,pekulativne, sezonske, nekurentne b. Minimalna zalihaNajmanja je koliina nekog proizvoda koja je potrebna da se pravovremeno logietika obvezeMaksimalna zalihaGornja ekonomski opravdana granica zalihaOptimalne zaliheOsiguravaju redovnu opskrbu proizvodnje ili kupacaRavnoteu izmeu trokova skladitenja i trokova naruivanjaProsjena koliina zalihaAritmetika sredina broja stanja zalihaPrikazuje trenutno stanjeSigurnosne zaliheOsiguranje od nepredvienih promjena u potranji ili ponudi robeSpekulativne zalihePrikupljene s namjerom da se prodaju kada se cijene znatnije poviseSezonske zaliheNabavljene pred odreenu sezonuPredvieno sezonsko poveanje potranjeNpr.

  IMPOSTURAS INTELECTUAIS PDF

Nekurentne zaliheZastarjela roba demodirana,izgubila potrebna svojstva Ne moe se prodati ili se prodaje uz znatno nie cijene Planiranje zaliha: Izbjegavati nepotrebne trokove skladitenja Izbjegavati mogui loogistika i zastoj proizvodnje8.

Pretpostavke uspjenog funkcioniranja sustava JIT su: Primjena sustava gospodarenja artiklima podjela u 4 klase ABCD politika zkripta A prometno intenzivni proizvodi lokalna skladita B manjeg intenziteta regionalna skladita C neznatni intenzitet tvorniko skladite D izuzetno mali udio u prometu samo po narudbiXYZ analizaAnaliza artikala prema potronji: X stalna potronja visoka tonost prognoze Y potronja u obliku trenda ili sezonska potronja srednja tonost prognoze Z nepravilna skfipta mala tonost predvianjaPrednost ove metode je u moogunosti diferencijacije postupka pripreme.

LMN analizaAnaliza na temelju volumena zapremnine ili kabastosti: To znai da je kod trgovine skrjpta malo manja koncentracija prometa na manje artikala nego kod proizvodnje tehnolokih artikala. Glavni nositelji prometa bitni su za poduzee pa im se mora pokloniti znatno vie panje kod dranja zaliha logistikx artiklima s neznatnim udjelom u prometu.

Browsing Elektronická skripta by Subject “logistika”

Sustavi planiranja i kontrole zaliha: Tradicijski sustav Popunjavanje zaliha kad padnu na odreenu razinu. To popunjavanje moe biti: Kontinuiranoa Uvijek ista koliinab Razdoblja narudbe ne moraju biti jednakac Maksimalna zaliha moe varirati Periodino a Koliina koja je potrebna do maksimalneb Popunjavanje u tonim vremenskim intervalimac Maksimalna zaliha je uvijek ista2.

Sustav na temelju uvjeta na tritua MRP sustavi-Planiranje materijalnih potreba-Zasnovani na planu proizvodnje i normativima utroka materijala-Planira se potrebna koliina materijala za proizvodnjub DRP sustavi-Planiranje distribucijskih potreba-Temelje se na prognoziranju potranjec Kod oba sustava tei se uskladiti proizvodnju s potranjom kako bi se izbjegle visoke zalihe. NormativiTehniki normativ materijala i energije ona koliina materijala i energije koja je prijeko potrebna da se uz odreene tehnike uvjete proizvede odreena jedinica proizvoda.

Neto normativ koliina koja je u cjelosti ula u proizvodBruto normativ osim navedenog obuhvaa jo i otpadak. Osnovne zadae skladinog poslovanja vezane su uz: Naelno se razlikuju ova skladita: Funkcija im je stavljanje na raspolaganje kapaciteta za preuzimanje proizvoda koja trebaju za proizvodnju, ali i za preuzimanje gotovih proizvoda. Mogu biti nabavna, proizvodna ili distribucijska skladita.

  ASTM F1624 PDF

Skladita obrtaja – trebaju kratkorono prihvatiti proizvode izmeu pretovara iz jednog u drugo transportno sredstvo.

Takva skladita imaju osobito logistika poduzea. Skladita raspaavanja – tok proizvoda mijenja se u svome sastavu. Isto znaenje imaju i skladini procesi i procesi kretanja.

logistika skripta

Cilj odravanje radne sposobnosti za restrukturiranje toka preoizvoda. Funkcija raspaavanja moe biti ili dostavna ili otpremna. Funkcija skladita moe biti dostavna ili otpremnika: U njima se skupljaju proizvodi od razliitih dobavljaa i raspaavaju jednome ili nekolicini proizvodnih ili trgovinskih pogona pr.

U njima se skupljaju proizvodi iz proizvodnje i otpremaju kupcima pr. Vrsta skladitaPrema nainu izgradnje skladita mogu biti: Lgoistika skladitaInterlokalni izbor znai odabir izmeu vie moguih lokacija u nekom gospodarskom podruju u zemljopisnom smislu- npr. Usluga isporuke blizina i druge pogodnosti ,2.

Prometne veze5. Trokovi transporta i skladita, 6. Vani logistik izbora mjesta otpremnog skladita na lokalnoj razini: Pribavljanje graevinskih dozvola, 3. Mogunosti opskrbe energijom, 4. Raspored robe u skladitu: Raspored robe u skladitu ovisi prije svega o vrsti robe koja se uskladitava.

Pri tome valja naroito poznavati zakonitosti uvanja zapaljivih roba, roba koje je potrebno posebno njegovati, roba koje treba uvati od kvarenja i sl.

Tu se kod rasporeivanja artikala u obzir uzimaju osobito tehniki i tehnoloki zahtjevi skladitenja.

Mogua rijeenja organizacije rasporeda robe u skladitu: Modificirani fiksni raspored, 3. Modificirani kaotini raspored, 5. Raspored u pravokutnom koordinatnom sustavu, 6. Ima za cilj minimiziranje skladinih trokova, izazvanih transportom i manipulacijama Mjesto na kojem u loigstika treba nai neki proizvod utvruje se na osnovi: Uestalosti isporuke, Brzine obrtaja, Zapremnine robe, Teine robe Funkcije pakiranja mogu se navesti kao: Infektologija – Skripta Str.

logistika skripta – Free Download PDF

Ginekologija – Skripta str Documents. Pf [Skripta] Str. Strategija Razvoja, Skripta, 66 Str.

Bukovac – zadnja verzija 12 Documents. Anesteziologija i Reanimatologija Skripta 45 Str Documents. Skripta Istorija Na Diplomatija Str. Matematika Analiza 2, Skripta, 85 Str Documents.

Inenjerske Komunikacije i Logistika skripta za ispit by T Inenjerske Komunikacije i Logistika – skripta za ispit by T. Pojam logisttika Komunikacija se prouava sa niza gledita: